بابا لعنت به تو که گند زدی به دنیامو

تویی که خراب کردی امروز و فرداهامو

بگو کجایی تو چند وقته که ندیدمت

بیا غصه و غم و دردامو بگم بهت

بابا ایول عجب نقشه ای داشتی واسمون

منم کاری می کنم نمونه ازت رد و نشون

بگیر برو دیگه سراغتو نمی گیرم

ببین تا تو رو نکشم که من نمی میرم

آره بابامی اما من که دلخونم ازت

برو بمیر که عمرا من نمیگذرم ازت

سنم کمه ولی ببین چهرم چه داغونه

به خاطرت شدم عاصی شدم یه دیونه

بیا بزنم تو گوشت منی که بچتم

بیا خیلی وقته تو حسرتم تو حسرتم

منبع : دخترشاه پریون |
برچسب ها :